Ви є тут

Старі книги з нашої юридичної бібліотеки

Столичний адвокат: бібліотека 

Під редакцією Горного А. Г., Мелентьєва А. М. Справочник по законодательству для офицеров советской армии и флота. – Москва: друкарня "Красний пролетарій", 1970. - 927 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

"... У Довіднику систематизовано чинне військове законодавство і наведені необхідні для практичної діяльності командирів (начальників) законодавчі акти, що регулюють трудові, цивільні, шлюбно-сімейні, адміністративні та земельні правові відносини.

Військові статути у довідник не увійшли, так як вони видані масовими тиражами і знаходяться в усіх частинах, кораблях, установах і військово-навчальних закладах. Окремі витяги із статутів даються в деяких розділах...

Законодавчі акти у Довіднику систематизовано за розділами, а всередині останніх - за главами. Тексти законодавчих актів наводяться повністю або у витягах, із зазначенням, де вони опубліковані..." (з передмови до книги)

Столичний адвокат: бібліотека 

Під редакцією Адамова Е. А. Сборник договоров России с другими государствами 1856-1917. – Москва: Перша Образцова друкарня ім. А. А. Жданова, 1952. - 463 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

"... При складанні збірника були в основному використані, крім Архіву зовнішньої політики Росії, офіційні джерела - дореволюційні урядові видання і документальні радянські публікації.

... У період, до якого відносяться договірні акти, включені до даного збірника, договори, як правило, складалися на французькій мові; отже, російські тексти є перекладними. Винятком є договори Росії з Бухарою та Хівою, складені на державних мовах договірних сторін. Переклади перевірені, уточнені, а іноді зроблені заново.

... Тексти договорів дані повністю і забезпечені коментарями довідкового характеру... " (з передмови книги)

Столичний адвокат: бібліотека

Свод законов Российской империи. Том 11. Частина 2. – С-Пб.: Офіційне видання кодифікаційного відділу при державній раді Російської імперії, 1893 (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Зміст:
1.
Статут кредитний
2. Статут про векселі
3. Статут торговий
4. Статут судочинства торгового
5. Статут консульський
6. Статут про промисловість

Столичний адвокат: бібліотека 

Вышинський А. Я. Судебные речи. – Москва: Поліграфкнига, 1938. - 518 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Столичний адвокат: бібліотека 

Устав Московско-Нижегородской артели. – С-Пб.: друкарня правлячого Сенату, 1888. - 15 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Статут Московсько-Нижегородської артілі був затверджений 25 травня 1888 і підписаний Міністром фінансів.

Зміст статуту:
Коло дій артілі
Склад артілі
Права, обов'язки та відповідальність артілі
Управління справами артілі
Капітали артілі, облік і звітність
Загальні правила

Столичний адвокат: бібліотека 

Сборник дипломатических документов. – С-Пб.: Державна друкарня, 1914. - 59 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Збірник містить дипломатичні документи Російської імперії, які супроводжували переговори з іноземними державами в період з 10 по 24 липня 1914 року, що передував війні.