Ви є тут

Юридичні послуги

 

Юридичний супровід
бізнесу

?
Абонентське юридичне обслуговування
?
Спори з державними органами
?
Реєстрація та ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності
?
Нерухомість та будівництво
?
Інтелектуальна власність  
 
 

Судові
справи

?
Ведення судових справ
?
Кримінальні справи
?
Справи про адміністративні правопорушення 
 
 

Інші
юридичні
послуги

?
Спори з банками
? Спори зі страховими компаніями
? Інші юридичні послуги 
 
 ...................................................................................
     
    Опис послуг
?    

Абонентське юридичне обслуговування

комплексне юридичне обслуговування діяльності підприємств
юридична підтримка під час перевірок контролюючими та податковими органами
захист інтересів Клієнтів в державних органах
складання проектів господарських договорів, зовнішньоекономічних контрактів
юридичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
 
розробка внутрішньої юридичної документації (установчих документів, трудових договорів, посадових інструкцій, наказів, положень й ін.)
 
консультування при реєстрації, реорганізації, ліквідації підприємств, при отриманні ліцензій, патентів, дозволів, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо
 
супровід ділових переговорів Клієнта з метою правової оцінки пропозицій партнерів
 
представництво на загальних зборах засновників, акціонерів, інших органів управління підприємств та організацій
 
досудове вирішення господарських, корпоративних, податкових, трудових та інших спорів
 
Усні та письмові юридичні консультації 
 

............................................................

?  

Спори з державними органами

юридична підтримка під час перевірок державними контролюючими органами
оскарження неправомірних дій та рішень контролюючих органів
захист прав підприємств в органах податкової, митної служби, КРУ, МВС, СБУ, прокуратури
підготовка відповідей на запити контролюючих органів
 
складання юридичних запитів до контролюючих органів з питань, що цікавлять Клієнта
 
експертиза юридично значущих та бухгалтерських документів підприємств перед перевірками державними органами
 
юридичні висновки з податкових питань
 
консультації з юридичної безпеки підприємств та з питань взаємодії з державними органами
 
вирішення спорів з державними органами в досудовому порядку
 
захист у судах законних прав та інтересів Клієнтів у спорах з державними органами
 

 ............................................................ 

?    
Реєстрація та ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності підготовка установчих (статутних) документів 
сприяння державній реєстрації та ліквідації ТОВ, ПП, акціонерних товариств, фізичних осіб-підприємців
сприяння легалізації громадських організацій, благодійних фондів, політичних партій, професійних союзів та інших некомерційних організацій
супровід процедури банкрутства підприємств
реєстрація знаків на товари та послуги
реєстрація представництв іноземних компаній, філій
  реєстрація засобів масової інформації
  реєстрація іноземних інвестицій
  реєстрація змін в установчих документах підприємств
  реєстрація зміни організаційно-правової форми підприємств
  оформлення ліцензій на туроператорську та турагентську діяльність 
     
  ...........................................................    
?      
Нерухомість та будівництво юридичний супровід проектів з купівлі-продажу нерухомого майна (квартири, будівлі, споруди, земельні ділянки) "під ключ"
перевірка правомірності володіння нерухомим майном
  повний юридичний супровід будівництва 
  допомога при отриманні державних ліцензій у сфері нерухомості 
  представництво інтересів власників та орендарів комерційної нерухомості при укладенні договорів оренди
  захист інтересів Клієнтів у судах в спорах, пов’язаних з будівництвом та нерухомістю 
 

............................................................ 

?    
Інтелектуальна власність реєстрація прав інтелектуальної власності (торгівельних марок, авторських та суміжних прав, промислових зразків, винаходів, корисних моделей)
  судовий та досудовий захист прав інтелектуальної власності
  юридичне оформлення передачі прав власності на товарні знаки, прав на використання знаків для товарів та послуг, авторських прав іншим особам  
 

............................................................ 

?

   
Ведення судових справ захист прав та інтересів Клієнтів у судах усіх рівнів
підготовка процесуальних документів (позовних заяв, заперечень проти позову, пояснень, апеляційних та касаційних скарг, інших документів)
  стягнення боргів і відвернення майнових вимог
  відшкодування шкоди та збитків
  визнання та захист прав власності на нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні ділянки)
  супровід виконавчого провадження "під ключ"
  захист у справах немайнового характеру, в тому числі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
  захист прав та інтересів Клієнтів у Європейському суді з прав людини 
 

   ............................................................ 

?    
Кримінальні справи захист у кримінальних справах (господарські та службові злочини)
складання процесуальних документів (апеляційних або касаційних скарг, заяв про перегляд за нововиявленими та винятковими обставинами)
  проведення авторського "Курсу юридичної та психологічної підготовки до допиту у якості свідка"
  захист інтересів свідків, потерпілих, позивачів та відповідачів під час досудового слідства та у судах
  консультації з питань кримінального законодавства України
 

............................................................ 

?    
Справи про адміністративні правопорушення  захист у справах про адміністративні правопорушення
складання скарг для оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень 
 

............................................................ 

?

   
Спори з банками захист від протиправних дій колекторських компаній та служб банківської безпеки 
юридична допомога у спорах з питань повернення депозитів 
юридична допомога при достроковому знятті коштів з депозитів
  захист інтересів та прав вкладників у судах
  спори, пов’язані з банківськими вкладами на дітей
  захист інтересів вкладників у випадках банкрутства банків
  супроводження процесу виконання судових рішень
  юридична експертиза договорів з банками (аналіз, рекомендації)
 

............................................................ 

?    
Спори зі страховими компаніями юридична експертиза договорів страхування (аналіз, рекомендації)
витребування страхових виплат в належних обсягах
юридична допомога у випадках немотивованої відмови у виплаті страхових відшкодувань
  захист від безпідставних претензій страхових компаній
  досудове врегулювання страхових спорів
  захист інтересів у судах в суперечках зі страховими компаніями
  забезпечення виконання судових рішень щодо виплат страхових сум
  юридична допомога з питань страхування ДТП 
 

............................................................

?    
Інші юридичні послуги  усні консультації та письмові юридичні висновки з правових питань 
підготовка пропозицій щодо законної мінімізації податкових зобов'язань
  представництво інтересів стягувачів в процесі виконання судових рішень
  аналіз стану й організації правової роботи на підприємствах (розробка і подання юридичних висновків керівництву (власникам) підприємств, рекомендацій щодо вдосконалення правової роботи за результатами перевірок)
  розробка статутів акціонерних товариств згідно нових вимог закону
  юридичний аудит (legal due diligence)
  комплексне юридичне супроводження угод злиття та поглинання (M&A)
  повернення боргів, захист від незаконного тиску кредиторів
  визнання та захист прав власності й інших речових прав
  супроводження процедур укладання, зміни й розірвання усіх видів договорів
  складання шлюбних контрактів
  складання заповітів