Ви є тут

Набрали чинності зміни до Цивільного кодексу України, якими запроваджено механізм рахунку умовного зберігання (ескроу)

Законом  України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23 березня 2017 року №1983-VIII було доповнено Цивільний кодекс України  новими статтями про заснування механізму рахунку ескроу (умовного зберігання).  Зокрема, главу 72 було доповнено параграфом 2 «Рахунок умовного зберігання (ескроу)». Так, згідно положень статті 1076-1 Цивільного кодексу України за договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов'язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу). Положеннями статей 1076-2-1076-8 Цивільного кодексу України визначено порядок здійснення операцій, перевірки підстав для перерахування коштів, обмеження щодо розпорядження коштами та їх статус, внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та його припинення.