Ви є тут

Червень

05.06.1835    У Росії ухвалено Фабричний закон, який вперше врегулював відносини між вільнонайманими працівниками та підприємцями.  
     
07.06.1899    У Росії затверджено новий монетний статут. 
     
08.06.1860    У Росії засновано інститут судових слідчих. 
     
08.06.1898    У Росії прийнято Положення про державний промисловий податок. 
     
09.06.1935    У СРСР запроваджено смертну кару за втечу за кордон. 
     
10.06.1917    Перший універсал Центральної Ради проголосив автономію України.
     
11.06.1892    У Росії прийнято «Городове Положення», яке урізало виборчі права городян шляхом підвищення майнового цензу.   
     
11.06.1918    У Росії опубліковано декрет про ліси. 
     
11.06.1990    Верховна Рада УРСР змінила порядок відліку часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони.  
     
12.06.1890    У Росії прийнято «Положення про губернські та повітові земські установи». 
     
13.06.1826    У Росії, після завершення роботи Слідчої комісії у справі декабристів, створено Верховний кримінальний суд.  
     
13.06.1889    У Росії прийнятий закон, який суттєво обмежував переселення селян. 
     
14.06.1808    У Росії вийшла Заборона продавати людей на ринках. 
     
14.06.1897    У Росії прийнятий Закон про встановлення 11,5 - годинного робочого дня. 
     
16.06.1870    У Росії змінено Городове Положення. 
     
16.06.1907    У Росії розпущено ІІ Державну Думу та змінено виборчий закон.  
     
16.06.1917    У Росії відкритий І Всеросійський З'їзд Рад Робітничих і Солдатських Депутатів. 
     
17.06.1983    У СРСР прийнято Закон «Про трудові колективи». Колективам дозволялося брати участь в обговоренні планів, колективних угод, у визначенні принципів витрачання фондів та оплати праці.  
     
18.06.1991    В Україні ухвалено постанову «Про святкування 24 серпня Дня незалежності України».  
     
27.06.1968    У СРСР прийнято Закон «Про сім'ю та шлюб». 
     
28.06.1912    У Росії відновлені посади мирових суддів, які були скасовані у 1889 році. 
     
28.06.1922    Створено прокуратуру України.